pub:handleidingen:enigmaplus_via_internet

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
pub:handleidingen:enigmaplus_via_internet [2022/05/06 13:26] kennypub:handleidingen:enigmaplus_via_internet [2022/11/10 09:28] (huidige) kenny
Regel 1: Regel 1:
-====== Enigma+-client via RemoteApp, RDP ======+====== Enigma+-client via internet ======
  
-===== Via Windows =====+De ENIGMA+-client kan benaderd worden via **het remote app systeem** (''Internet Explorer vereist'') of **de webclient**. 
  
-Uw Windows PC moet minstens aan de volgende systeemvereisten voldoen:+De respectievelijke documentatie is hierover beschikbaar
  
-  * Ondersteunde Operating Systems: +  * Volg deze link als je gebruik wenst te maken van [[pub:handleidingen:enigmaplus_via_rdp]] 
-      * Windows 10 +  * Volg deze link als je gebruik wenst te maken van [[pub:handleidingen:enigmaplus_via_webclient]]
-      * Windows 8 +
-      * Windows 7 +
-      * Windows Vista +
-      * Windows XP SP3 \\ :!: Network Level Authentication moet toegelaten zijn (zie: [[http://support.microsoft.com/kb/951608/nl|http://support.microsoft.com/kb/951608/nl]]) +
-  * Remote Desktop Connection Client versie 7.0 (eventueel downloaden van de Microsoft support website: [[http://support.microsoft.com/kb/969084|http://support.microsoft.com/kb/969084]]).+
  
-Voor Windows XP gebruikers, op de volgende manier kan je informatie over de geïnstalleerde versie terug vinden:+<note important>Volg [[pub:handleidingen:enigmaplus_win22h2|deze link als u problemen ondervindt met het opstarten van de RemoteApp en de melding "Virtuele machine laden..." blijft staan]].</note>
  
-  - Open het 'Run'-venster via volgende toetsencombinatiewindows-toets + letter 'R' +<note tip>Kan je niet meer inloggen met je logingegevens of ben je je wachtwoord vergeten? Via [[https://www.enigmaplus.eu/Site/Framework/WachtwoordHerstellen.aspx|deze link]] kan je je wachtwoord resetten in zelfbediening. \\  
-  Vul 'winver' in het invoerveld+Wenst u gebruik te maken van de functionaliteit uploaden van bestanden met **toegang tot bestanden op de eigen PC en netwerkschrijven**? [[pub:handleidingen:enigmaplus_via_webclient#enigma_met_lokale_toegang_tot_bestanden|Volg dan deze stappen om een RDP-sessie op te zetten via een snelkoppeling.]]</note>
  
-{{:pub:handleidingen:windows_xp_versie.png?600}} 
  
-Om de ENIGMA client via internet te gebruiken heb je twee mogelijkheden: 
  
-==== Via de website ==== 
- 
-<note important> **Internet Explorer gebruiken in Windows 10:**  Vanaf Windows 10 heeft Microsoft een nieuwe standaard browser, nl. Microsoft Edge. Hierop werkt de toepassing niet. Om toch nog Internet Explorer te gebruiken in Windows 10, moet je volgende stappen uitvoeren: 
- 
-  * Klik op "{{:pub:handleidingen:start-icoon.jpg}}" 
-  * Typ vervolgens "Internet Explorer" 
-  * In het start menu zie je nu het "Internet Explorer" icoontje ({{:pub:handleidingen:ie-icoon.jpg}}) 
-  * Klik op dit icoontje om Internet Explorer op te starten 
-  * Om het Internet Explorer icoontje vast te maken aan de taakbalk kan je het volgende doen: 
-      * Klik met de rechtermuisknop op "{{:pub:handleidingen:ie-icoon.jpg}}" op de taakbalk, en selecteer vervolgens "Vastmaken aan taakbalk" 
- 
-</note> 
- 
-  * Start Internet Explorer op 
-  * Ga naar [[http://www.enigmaplus.eu|www.enigmaplus.eu]] en kies voor inloggen. 
-  * Kies voor de optie "Log in via het remote app systeem". Dit opent de pagina [[https://cloud.enigmaplus.eu|https://cloud.enigmaplus.eu]]. 
-  * De eerste keer dien je een **Add-on Microsoft Remote Desktop Services Web Access Connection** toe te staan. Let op: deze melding kan verstopt zitten achter een melding over het al dan niet bewaren van je gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website. Gelieve dus eerst de vraag te beantwoorden, pas daarna wordt de melding zichtbaar van de Add-on die je **moet** toestaan. \\ {{:pub:handleidingen:e_addon.png}} 
-  * Geef je login gegevens in. Maak hierbij de keuze tussen 'This is a public or shared computer' en 'This is a private computer'. \\ Zijn deze niet weergegeven dan moet je de voorgaande stap controleren. 
-  * Bij het inloggen moet je de keuze maken welke beveiliging er gebruikt moet worden. Kies hier voor de optie "This is a private computer". Dit geeft je in de volgende stappen de mogelijkheid om bepaalde waarschuwingen af te leggen. \\ {{:pub:handleidingen:e_private_computer.png}} 
- 
-<note important>Opgepast, doe dit niet op een publieke PC die gedeeld wordt met verschillende personen. Maak hier de keuze "This is a public or shared computer"</note> 
- 
-<note important>Mogelijk is het paswoord vervallen. Onderstaande melding komt dan te voorschijn. \\ De werkwijze is gelijk aan "Wijzig paswoord" nadat de link "**here**" werd aangeklikt. \\ {{:pub:handleidingen:password_expired.png?400}} 
- 
-</note> 
- 
-  * Eenmaal ingelogd, krijg je het icoontje van de Enigma client te zien. Klik **eenmaal**  op het Enigma+ autologin icoon. \\ {{:pub:handleidingen:rds_eplus_choose_app.png?nolink&}} 
-  * Bevestig op het volgende scherm om te connecteren door op **Connect**  te klikken. Indien je bij het inloggen de optie "private computer" hebt meegegeven, heb je hier een extra optie "Don't ask me again for remote connections from this publisher". Dit zorgt ervoor dat je in de toekomst deze waarschuwing niet meer krijgt. \\ {{:pub:handleidingen:rds_eplus-warning.png?nolink&}} 
-  * Nu wordt er een nieuwe sessie opgestart op de Remote Desktop server en wordt de Enigma+ client opgestart. Deze logt automatisch in op de Enigma+ database met Enigma+ login die gekoppeld is aan de opgegeven RDS login. 
- 
-<note tip>Na het klikken op het icoon 'Enigma+ Autologin' gebeurt er niks. \\ Een oorzaak zou kunnen zijn dat er per ongeluk dubbelklikt werd. Minimaliseer het huidige scherm en controleer of de popup (voorgaande screenshot) open staat.</note> 
- 
-==== Wijzigen paswoord ==== 
- 
-Er is de mogelijkheid tot het wijzigen van het paswoord: 
-  * Log in op het portaal met het huidige paswoord: https://cloud.enigmaplus.eu 
-  * Eens ingelogd, klik op de link **Change Password**. 
-  * Vul alle invoervelden in om het paswoord te wijzigen. 
- 
-{{:pub:handleidingen:rds_eplus_change_password.png?nolink}} 
- 
-<note tip>Het komt sporadisch voor dat na het wijzigen van het paswoord de browser (vb. Internet Explorer) eens moet opnieuw opgestart worden alvorens je opnieuw kan inloggen met het nieuwe paswoord.</note> 
- 
-==== Troubleshooting ==== 
- 
-Zorg ervoor dat de PC kan connecteren naar (test dit d.m.v. invoeren in de adresbalk van je Internet Explorer): 
- 
-  * [[https://cloud.enigmaplus.eu|https://cloud.enigmaplus.eu]] 
-  * secure.globalsign.com 
-  * crl.globalsign.com 
- 
-=== Fout: This organization's certificate has been revoked === 
- 
-Indien je volgende foutmelding krijgt, is er een probleem met het certificaat van de website in de gebruikte browser: 
- 
-{{.:cert_revoked_error.png}} 
- 
-Om terug toegang te krijgen tot de website, moet je via 'Tools -> Internet options, tabblad Advanced' de instelling **Check for server certificate revocation** afvinken (zie screenshot hieronder), waarna je de pagina weer zou moeten kunnen opvragen. 
- 
-{{.:cert_revoked_workaround.png}} 
- 
- 
-=== Fout: another user of your computer is currently using this connection === 
- 
-Het kan voorvallen bij gebruikers met meerdere logins of op een computer die door meerdere gebruikers wordt gebruikt dat deze foutmelding verschijnt wanneer de ene verbinding nog actief is terwijl men reeds een volgende probeert tot stand te brengen. 
- 
-{{:pub:handleidingen:another_user.png}} 
- 
-Best is om in de system tray het icoontje voor RemoteApp-verbindingen op te zoeken 
- 
-{{:pub:handleidingen:remote_app_verbindingen.png}} 
- 
-Vervolgens via rechtermuistoets **Alle verbindingen verbreken**  kiezen 
- 
-{{:pub:handleidingen:remote_app_verbindingen_verbreken.png}} 
- 
-Daarna moet het weer mogelijk zijn om een nieuwe verbinding tot stand te brengen. 
- 
-=== Traagheid contextmenu en pop-up's === 
- 
-Als je ervaart dat het verkrijgen van een contextmenu (d.m.v. rechtermuisklik) of een pop-up lang duurt, is dit mogelijk te verklaren door een Windows 10-bugje op jouw toestel, deze is opgelost via [[https://support.microsoft.com/en-gb/help/4284848/windows-10-update-kb4284848|Windows Update KB4284848]].  
- 
-Echter is deze update op vandaag (06/07/2018) nog niet standaard beschikbaar via Windows Updates, deze komt wellicht pas beschikbaar in de Windows Update voor juli. 
-Deze kan je **op eigen risico** zelf downloaden en de update manueel uitvoeren. :!: Let hierbij dat jouw toestel up-to-date is met de Windows Updates vooraleer manueel deze update uit te voeren, dit staat beschreven onder de topic 'How to get this update' op de [[https://support.microsoft.com/en-gb/help/4284848/windows-10-update-kb4284848|Microsoft-pagina]]. 
- 
-=== Internet Explorer opent steeds Microsoft Edge === 
- 
-Wanneer Microsoft Edge steeds geopend wordt wanneer je Internet Explorer opent is dit het gevolg van een Windows Update. 
- 
-Ga naar de instellingen van Microsoft Edge 
- 
-{{troubleshooting_microsoft_edge_settings.png|}} 
- 
-En wijzig de instelling om Internet Explorer te openen in Microsoft Edge naar **Never** 
- 
-{{troubleshooting_microsoft_edge_open_ie.png|}} 
- 
- 
-==== Server reageert niet ==== 
- 
-Bij verbindingsproblemen wordt er automatisch een poging gedaan om opnieuw verbinding te maken met de actieve sessie. In dat geval krijg je onderstaand beeld te zien. \\ 
-Het probleem kan zich voordoen dat dit opnieuw maken van de verbinding niet lukt, het verbreken van de verbinding via onderstaande knop werkt niet en reageert verder niet meer. 
- 
-{{.:server_reageert_niet.png}} 
- 
-Om dit op te lossen kan je het proces zelf beëindigen door de volgende stappen uit te voeren: 
- 
-**1. Taakbeheer openen** 
- 
-Je kan taakbeheer openen via rechtermuisklik op de taakbalk onderaan en de keuze 'Taakbeheer' kiest. 
- 
-{{.:taakbeheer_enigma.png}} 
- 
-**2. Taak beëindigen** 
- 
-Je krijgt een overzicht van de draaiende applicaties, kies **Verbinding met extern bureaublad** in de lijst en druk op de knop **Beëindigen**. 
- 
-{{.:taakbeheer_enigma_beeindigen.png}} 
- 
- 
- 
-===== Via niet Windows OS ===== 
- 
-Het Enigma+ platform is ook benaderbaar vanaf niet Windows systemen. Dit werd getest vanaf iOS (iPhone, iPad), Android, Mac OS. 
-\\ Voor MAC toestellen specifiek is er een handleiding gemaakt die je hier kan vinden: {{:pub:handleidingen:set_up_microsoft_remote_desktop_on_mac.pdf| Handleiding MAC}} 
- 
-Om een verbinding te maken, moet je eerst de 'Microsoft Remote Desktop' installeren. Dit kan vanaf de overeenkomstige 'App Store' van je systeem. 
- 
-Voer na de installatie volgende stappen uit: 
- 
-  * Open de Microsoft Remote Desktop Client op je toestel 
-      * duw op het kruisje rechts bovenaan en kies voor 'Add Remote Resources Feed' 
- 
-Vul volgende gegevens in: 
- 
-  * URL: cloud.enigmaplus.eu 
-  * user name: gebruikersnaam@enigmaplus ( vb: **account@enigmaplus**  ) 
-  * Password: je Enigma+ cloud paswoord 
- 
-Na het bewaren van de gegevens zal de toepassing connecteren naar de cloud en krijg je het icoontje van de Enigma+ toepassing te zien. 
- 
-====== Hulp op afstand door de helpdesk ====== 
- 
-<note tip> De helpdesk kan assistentie verlenen via hulp op afstand. \\ Hiervoor zal men vragen om de [[http://www.tauris.be/Tauris Helpdesk.exe|Tauris Helpdesk applicatie]] te downloaden. 
- 
-Na het downloaden kiest u voor **uitvoeren**. \\ Bij het opstarten van de toepassing wordt na enkele tellen een **partner ID**  beschikbaar. \\ Dit dient u mee te delen aan de helpdesk. \\ </note> 
  
  • pub/handleidingen/enigmaplus_via_internet.1651836377.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2022/05/06 13:26
  • door kenny